Rekonstrukcija žagarskega objekta ter nakup pripadajoče opreme

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA ŽAGARSKEGA OBJEKTA TER NAKUP PRIPADAJOČE OPREME

Celotna vrednost projekta: 2.075.623,02 EUR brez DDV
Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 1.037.811,51 EUR
Datum začetka izvajanja projekta: 10.5.2022
Datum zaključka projekta: 31.10.2023

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

S projektom želimo postati samooskrbni z lesom, hkrati pa ponuditi trgu žagan slovenski les in izkoristiti potencial strateške lege podjetja.

Vsebina projekta zajema:

  • rekonstrukcijo in dozidavo obstoječih objektov: žagalnica in strojna obdelava lesa, sušilnica s kurilnico, skladišče hlodovine, skladišče žaganega lesa, skladišče odpadnega materiala,
  • nakup novih strojev in opreme:   žagarske linije, dveh sušilnic, tehnološkega odsesavanja in teleskopskega nakladalnika,
  • ureditev okolice,
  • digitalizacijo logistike, proizvodnje, kvalitete in  nabave.

Temeljni cilji projekta so:

  • vzpostavitev novega žagarskega obrata s sušilnico,
  • širitev proizvodnje,
  • zagotovitev lastnih surovin za izdelavo energetsko varčnih montažnih hiš,
  • energetska toplotna samooskrbnost podjetja z obnovljivimi viri energije,
  • povečana domača predelava lesa in hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

ŽELITE DA VAS POKLIČEMO?

Scroll to Top