Pogosta vprašanja

Ob ugodnih vremenskih razmerah traja gradnja do IV. podaljšane gradbene faze največ do 3 tedne, v primeru izgradnje na ključ pa se dokončanje del podaljša na največ do 5 mesecev, kar pomeni, da se v hišo lahko vselite v roku 6 mesecev od pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Pred pričetkom gradnje mora investitor zagotoviti zemljišče, na katerem sme graditi in sodelovati pri snovanju svojega bodočega doma. Za vse ostalo lahko poskrbi ekipa podjetja PERGOLA.

Preberi več na Od ideje do izvedbe

V primeru, da parcele, kjer bi želeli postaviti svojo sanjsko nizkoenergijsko montažno hišo še nimate, vam s pregledom trga in pomočjo zunanjih sodelavcev pomagamo pri iskanju želene lokacije.

Za gradnjo nizkoenergijske montaže hiše Pergola se odloča tako mlajša kot starejša generacija. Pri čemer ima starejša generacija še vedno kar nekaj predsodkov in ne zaupa montažni gradnji, kar je povsem neupravičeno. Za nizkoenergijsko montažno hišo Pergola se odločijo ljudje z različno kupno močjo, saj smo podjetje, ki se prilagodi vašim željam, potrebam in zmožnostim.

Vsem bodočim lastnikom montažnih hiš Pergola je skupno to, da si želijo prijeten topel dom po lastnih željah, za katerega ne želijo zapravljati živcev. Prav tako si želijo čim hitrejšo vselitev v hišo po vnaprej znani ceni. Močan argument za večino kupcev pa je tudi nizka poraba energije in vgrajeni naravni materiali.

Če ste se prepoznali v opisu nas kontaktirajte

Kakšen je postopek od same ideje do vselitve v lastno nizkoenergijsko hišo pergola si lahko preberete tukaj.

Z vami, bodočim lastnikom nizkoenergijske montažne hiše PERGOLA, se vedno dogovorimo o želenih gradbenih fazah izgradnje hiše. Za osnovno ponudbo določimo IV. podaljšano gradbeno fazo, lahko pa vam ponudimo tudi izgradnjo vaše montažne hiše na ključ.

Prikaz gradbenih faz.

Cena vaše hiše je odvisna od vaših želja: velikosti, razgibanosti  in želene gradbene faze.

Za ponudbo nas kontaktirajte na info@pergola.si.

Da. Naša ekipa vam pomaga pri pridobitvi najugodnejših finančnih sredstev za izgradnjo.

Za več informacij nas prosimo kontaktirajte.

Lahko. Skupaj z vami izdelamo idejno zasnovo, ki je odvisna od urbanističnih zahtev, lokalnih predpisov in geografske lege.

Hišo vam zgradimo z upoštevanjem vaših idej in želja, s tem postane unikatna, lahko pa se odločite za tipsko hišo iz naše ponudbe.

Z izrisom 3D verzije vašega bodočega doma in našimi arhitekti vam bomo skušali približati pogled vaše hiše v realnem okolju.

Lahko. Saj smo podjetje z lastno proizvodnjo in vam  hišo izdelamo v skladu z vašimi željami in načrti.

Povprečno življenjsko dobo montažne hiše je težko določiti. Les je kot gradbeni material poznan že tisočletja, kar lahko opazimo tudi v več sto let starih mestnih ali vaških jedrih, ki imajo bistvene sestavine iz lesa (ostrešja…). Pravilno vgrajen ima zelo dolgo življenjsko dobo (na primer: smreka 900 let) in poleg nizke toplotne prevodnosti tudi dobro akumulira toploto, kar montažni gradnji daje tudi potrebno toplotno stabilnost.

Pri vzdrževanju se montažna hiša ne razlikuje veliko od klasične zidane hiše. Potrebno je redno pregledovati streho, žlebove in stavbno pohištvo. Predvsem je pomembno redno prezračevanje hiše s katerim preprečimo nabiranje vlage, ki nastaja zaradi sušenja perila, tuširanja, prav tako že sami ljudje oddajamo vlago.

Prednost nizkoenergijske montažne hiše PERGOLA je kratek čas gradnje, ugodna bivalna klima, v naprej znana cena in potresna varnost. Poudariti še velja, da ima nizkoenergijska montažna hiša večkratno manjšo termično prenosno vrednost, kot klasično grajena hiša. Ali drugače, naša stena 30 cm je enaka debelini klasične pozidave 160 cm. Naša montažna hiša spada v kategorijo hiš z zelo nizko porabo energije. Zaradi tega se stroški ogrevanja bistveno zmanjšajo (vsaj za en dopust letno), v primerjavi s klasično grajenimi hišami. Odlikujeta jo tudi odlična termična in zvočna izolacija, ki lastniku omogoča toplo in prijetno bivanje pozimi, hladne prostore poleti ter dobro zvočno izolacijo.

Nizkoenergijska hiša je hiša, ki letno za ogrevanje in hlajenje porabi med 15 in 60 kWh/m2 energije. Prav tako so za nizkoenergijske hiše predpisane zahteve glede toplotne prehodnosti stavbnega ovoja. Tako mora biti npr. toplotna prehodnost lesene montažne stene 0,20W/m2K ali manj. Pri stavbnem ovoju je potrebno paziti tudi na stike posameznih elementov. Brezhiben zaključek stikov zagotovimo z natančnim delom izkušenih montažerjev.

Na porabo energije pa ne vpliva le stavbni ovoj (streha, stena, tla), ampak tudi bioklimatske danosti na parceli, pozidanost v neposrednji bližini, orientacija hiše, razgibanost hiše, stavbno pohištvo, delež steklenih površin …

Potrebno energijo za ogrevanje in hlajenje objekta lahko zmanjšamo tudi z uporabo rekuperacije –mehansko prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Garancija nizkoenergijske montažne hiše PERGOLA je za konstrukcijsko trdnost 30 let, za solidnost gradnje 10 let, za izvedena dela 3 leta, za brezhibno delovanje vgrajenih naprav in opreme pa veljajo pogoji in roki določenih v garancijskih listih proizvajalcev.

Projektna dokumentacija je potrebna pred in med gradnjo montažne hiše, saj nam poda lokacijske in funkcionalne lastnosti objekta, kakor tudi oblikovne in tehnične lastnosti ter zajema:

Idejno zasnovo, ki vsebuje celotno rešitev želenega objekta: tlorisno razporeditev in vizijo zunanjega videza. Zajeti mora vse pogoje za gradnjo iz lokacijske informacije oziroma prostorskega izvedbenega akta občine.

Idejni projekt (vodilna mapa) je nadgradnja idejne zasnove in sistematično urejen sestav načrtov. Načrti morajo vsebovati najmanj načrt arhitekture in tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo smernic za projektiranje.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), je narejen na osnovi predhodno pridobljenih smernic in soglasij k projektnim rešitvam, na osnovi katerega upravna enota izda gradbeno dovoljenje.

Projekt za izvedbo (PZI) vsebuje poročila, detajle in izračune za izvedbo objekta in ni obvezen dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja.

S ponosom lahko zatrdimo, da smo zanesljiv poslovni partner. To potrjuje tudi certifikat bonitetne odličnosti, saj naše podjetje spada v skupino podjetij z najvišjo AAA bonitetno oceno v Sloveniji.

V primeru, da ste se odločili za gradnjo nizkoenergijske montažne hiše imate možnost, da zaprosite za nepovratna sredstva EKO SKLADA, ki so razpisana v danem trenutku.

Več informacij o nepovratnih sredstvih najdete tukaj.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

ŽELITE DA VAS POKLIČEMO?

Scroll to Top