Program razvoj podeželja

Bili smo izbrani na razpisu:

 • Javni razpis za podukrep 6.4,

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

NAZIV AKTIVNOSTI:  Naložba v okoljsko učinkoviti CNC stroj proizvodnega obrata iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

POVZETEK: Kandidirali smo na javnem razpisu za pridobitev sredstev za najsodobnejšo CNC opremo proizvodnega obrata in manjšega objekta za potrebe skladiščenja materiala.

Naložba je za nadaljnji razvoj podjetja bila nujna, saj je za ohranitev konkurenčnosti potrebna najboljša tehnološka opremljenost podjetja. V celoti se bo nadomestila obstoječa oprema, razen odsesavanja.

CILJI:

 • posodobitev proizvodnega obrata z najnovejšo tehnologijo za razrez lesa in lesnih elementov,
 • dodatne skladiščne kapacitete,
 • povečanje konkurenčnosti,
 • povečanje števila zaposlenih.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV:

 • povečana kvaliteta proizvodov (tehnološko inovativne rešitve, natančnejši rezi),
 • povečanje proizvodnih kapacitet (novi stroj je za 25% hitrejši kot obstoječi),
 • še višja avtomatiziranost proizvodnega procesa,
 • povečana energetska učinkovitost stroja,
 • zmanjšanje količine odpadkov pri proizvodnem procesu,
 • znižanje stroškov materiala, energije, nadomestnih delov in vzdrževanja obstoječega stroja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Z uresničitvijo predvidene investicije v tehnološko proizvodno opremo bomo dosegli:

 • izboljšano tehnologijo proizvodnje, hitrejša proizvodnja, kakovostnejša proizvodnja,
 • znižanje stroškov proizvodne (stroškov materiala, energije, nadomestnih delov in vzdrževanja),
 • dvig tržnega deleža v SLO,
 • širitev na trgih EU,
 • povečanje prodaje in prihodkov.

POVEZAVE:

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

ŽELITE DA VAS POKLIČEMO?

Scroll to Top